top of page

Aria de utilizare a Microorganismelor Eficiente este vastă, aceasta cuprinde atât agricultura ecologică cât și cea convențională.  
Tehnologia EM în agricultură și alte culturi mari creează un mediu optim în sol și pe suprafețele foliare, în timp ce activează în mod simultan organismele din sol, ceea ce rezultă într-o încălzire mai rapidă a acestuia și, astfel, un start timpuriu în sezonul de creștere primăvara. 

Procesul de formare a humusului se accelerează (formarea complexului lut – humus) 
 ​ 
 ​ 
Stare îmbunătățită a solului, ceea ce va rezulta în eroziune redusă - este susținută  activitatea vieții în sol : crește populația de râme  
 ​ 
 ​ 
 O încălzire mai rapidă a solului 
 ​ 
 ​ 
 Plante mai rezistente și viguroase 
  

Nu sunt poluate apele freatice 
 ​ 
  
Recoltă bogată cu produse de calitate înaltă 
 ​ 

 

Costurile pentru ingrăsăminte sunt diminuate datorită unei mai bune disponibilităti a substanțelor nutritive în sol  

 

Avantajele  Utilizării Microorganismelor Eficiente în Agricultură (Culturi mari)

Culturi de câmp 

Legumicultură

Pomicultură

Viticultură

Gospodărirea pajiștilor și Însilozare

Compost Bokashi

Produse

bottom of page