top of page

Continutul acestei pagini de internet apartine Intreprinderii Individuale Dragan-Radu Zoltan, si este protejat de legea drepturilor de autor. Este interzisa reproducerea sau folosirea informațiilor conținute în acest site (imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe, precum și orice alte date) de pe pagina web www.multikraftromania.ro , fara acordul in scris al proprietarului paginii web. Orice incalcare poate constitui infractiune si va fi urmarita si raportata autoritatilor.

 

Mentionam ca pagina web este un site de prezentare, nu unul doar comercial, nu avem optiune de newsleter/ circulara si nici de vanzare produse si servicii.

 

Acest site funcționează conform tuturor prevederilor legale ale Statului Român. Intreprinderea nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea liniei folosite de dumneavoastră pentru comunicare.

Este necesar acordul nostru pentru a lega acest site cu alte site-uri. Intreprinderea nu-și asumă responsabilitatea pentru site-urile neagreate cu care acesta ar putea fi legat și nici pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate.

 

In conformitate cu clauza de confidentialitate si Legea 677/ 2001 si Regulamentul UE 679/ 2016

 

Intreprinderea Individuala Dragan-Radu Zoltan are obligatia de a pastra confidentialitatea asupra datelor furnizate.

 

Intreprinderea Individuala Dragan-Radu Zoltan apreciază încrederea pe care o manifestați navigând pe site-ul nostru si vă asigurăm că nu vom furniza, vinde sau ceda nici unei alte părți baza de date referitoare la datele dumneavoastră personale.

 

Pentru comenzi on-line NU este necesar să vă creați un cont, nu avem opțiune pentru newsletter si NU veți primi comunicări comerciale din partea noastră doar în măsura în care solicitați prin email, în mod expres să primiți informații.

 

Protecția datelor personale

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicaţiilor electronice, precum si Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, site-ul nostru are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dvs.

 

Intreprinderea Individuala Dragan-Radu Zoltan administreaza in conditii de siguranta datele furnizate, in conformitate cu prevederile legale actuale pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Intreprinderea Individuala Dragan-Radu Zoltan va solicita DOAR adresa e-mail pentru comunicarea informatiilor despre produsele comercializate si serviciile oferite.

 

Va folosi datele personale furnizate pentru contactarea persoanei interesate si pentru a-l informa despre diversele produse comercializate.

 

Nu avem optiunea de abonare la newsletter pe pagina Intreprinderii.

 

Nu facem campanii de publicitate, iar la solicitarea dvs datele de contact pot fi modificate sau vor fi sterse din adresele care sunt in agenda/ Inbox-l Intreprinderii.

 

Procesăm doar datele dumneavoastră personale, furnizate direct prin email în calitate de beneficiar de produse si servicii. Prelucrarea datelor dvs. personale este necesară pentru interesele legitime/ legale pe care le urmărim. Dacă nu reușiți să ne furnizați datele dumneavoastră personale acest lucru vă poate afecta in felul urmator: nu putem oferi informatii despre produsele comercializate de noi, nu va putem furniza produsele noastre prin curierat sau Posta Romana; dar, daca doriti doar informatii de baza despre produsele noastre, puteti consulta site-ul web.

 

Interesele noastre legitime pot fi înlăturate de interesele dvs. și drepturile dvs. fundamentale. Vă protejăm în mod adecvat interesele, drepturile și libertățile.

 

Conform Legii nr. 677/2001, aveti dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Intreprinderea Individuala Dragan-Radu Zoltan nu a creat optiunea de abonare la circulare si nu incurajeaza trimiterea de mesaje nedorite.

 

Intreprinderea nu vinde, nu schimba sau nu inchiriaza datele furnizate de cumparatori catre terti. Intreprinderea Individuala Dragan-Radu Zoltan poate dezvalui datele cumparatorilor catre terti doar daca acest lucru este in conformitate cu legislatia actuala: conformarea la rigorile legii; protejarea si apararea drepturilor de proprietate ale Intreprinderea Individuala Dragan-Radu Zoltan , actionarea in circumstante de urgenta pentru protejarea sigurantei cumparatorilor.

 

Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Nu solicitam de la dvs prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informatii confidentiale, date despre CNP, actul de identitate, conturi bancare, parole personale etc.

 

Nu vă prelucrăm datele personale în scopuri secundare care sunt incompatibile cu scopurile principale (mai sus descrise, fiind reale, prezente și legitime) pentru care datele dvs. personale sunt colectate inițial, fără consimțământul dvs. prealabil, fără să existe un interes legitim în acest sens și fără un temei juridic.

 

Limităm durata de stocare a datelor dvs. personale la ceea ce este necesar pentru scopurile noastre legale de procesare si servesc interesul dvs de informare.

 

Stergem datele dumneavoastra la momentul la un an de la data la care relatia dumneavoastra cu noi se incheie . Stergem datele dumneavoastra la momentul la care ne solicitati acest lucru, cu exceptia datelor a caror furnizare si prelucrare este impusa de o prevedere legala, pe care le stergem in termenul prevazut de lege pentru aceasta (datele de facturare in 5 ani).

 

Vă invităm să comunicați cu noi despre exercitarea drepturilor dvs. privind protecția datelor dvs. personale. Acceptăm numai solicitări scrise, deoarece nu putem face față solicitărilor verbale imediat, fără să analizăm mai întâi conținutului cererii și fără să vă identificăm mai întâi. Cererea dvs. trebuie să conțină o descriere detaliată și precisă a dreptului pe care doriți să-l exercitați. Puteți trimite solicitarea dvs. referitoare la protecția datelor dvs. personale la: biozolifarmland@gmail.com.

 

Drepturile persoanelor vizate - Extras din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

 

Pentru a-ti exercita drepturile legale, te rugam sa ne contactezi la adresa de e-mail biozolifarmland@gmail.com:

 

•Dreptul de retragere a consimtamantului: In situatia in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant, puteti retrage consimtamantul in orice moment si in mod gratuit prin transmiterea unui e-mail cu subiectul „retragere consimtamant”.

• Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere;

• Dreptul de a va adresa justitiei;

• Dreptul de acces: aveti dreptul de a obtine din partea noastra o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, aveti dreptul de acces la datele respective.

• Dreptul la rectificare: aveti dreptul de a obtine de la noi, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, ai dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

• Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): In situatiile in care datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor, s-a retras consimtamantul si nu exista un alt temei juridic pentru prelucrare, va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveti dreptul de a obtine stergerea datelor care va privesc, fara intarzieri nejustificate.

• Dreptul la restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul de a obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri:

(a) contesti exactitatea datelor, pentru o perioada care ne permite noua sa verificam exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegala, iar dvs va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dvs ni le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

(d) te-ai opus prelucrarii in conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile noastre legitime prevaleaza asupra drepturilor tale.

• Dreptul la portabilitatea datelor: aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc si pe care ni le-ai furnizat intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea noastra, in cazul in care:

(a) prelucrarea se bazeaza pe consimtamant in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; si

(b) prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

• Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Nu aveti acest drept in cazul in care decizia:

(a) este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre dvs si un operator de date;

(b) este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica operatorului si care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

(c) are la baza consimtamantul dvs explicit.

 

• Perioada de timp: Vom incerca sa raspundem solicitarii in termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea cererii tale.

• Restrictionarea accesului: in anumite situatii, este posibil sa nu va putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele dvs personale datorita dispozitiilor legale. Daca refuzam cererea dvs de acces, va vom informa despre motivul refuzului.

• Imposibilitatea de a va identifica: in unele cazuri, este posibil sa nu putem cauta datele dvs personale din cauza identificatorilor pe care le furnizati in solicitarea dvs. Un exemplu de date cu caracter personal pe care nu le putem consulta atunci cand ne furnizati numele si adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de catre browser. In astfel de cazuri, in cazul in care nu va putem identifica ca persoana vizata, nu suntem in masura sa ne conformam solicitarii dvs, cu exceptia cazului in care furnizati informatii suplimentare care sa permita identificarea.

 

Forta majora

 

Forta majora apara de raspundere partea care o invoca. Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maxim 10 zile lucratoare de la aparitie.

 

Continutul acestei pagini de internet apartine Intreprinderii Individuale Dragan-Radu Zoltan, avand sediul in Salonta, si este protejat de legea drepturilor de autor. Este interzisa reporudecerea sau folosirea imaginilor de pe pagina web www.multikraftromania.ro, fara acordul in scris al proprietarului paginii web. Orice incalcare poate constitui infractiune si va fi urmarita si raportata autoritatilor.

bottom of page