top of page

Bokashi este produsul finit al compostării, respectiv al fermentării diferitelor deşeuri biogene cu ajutorul Microorganismelor efective. Termenul Bokashi vine din limba japoneză şi înseamnă "transformare gradată". Bokashi se formează anaerob, ceea ce înseamnă ca nu este aerisit.

 

Bokashi (Compostul EM) - Pas cu pas spre un sol mai sănătos 

Bokashi - Compost EM

3 Avantaje

 

 1. Folosirea Microorganismelor eficiente în compost elimină putregaiul în grămada de compost. Mirosurile neplăcute şi substanţele otrăvitoare sunt suprimate astfel complect, se produc vitamine si substanţe bioactive.

 2. Nu este necesară întoarcerea grămezii de compost în timpul compostării, astfel se economiseşte timp de lucru. Grămada de compost fermentează anaerob.

 3. Elementele nutritive, îndeosebi azotul, ramân conţinute în compostul Bokashi şi nu sunt eliminate în atmosferă sub formă de gaze. Azotul ramâne legat la nivel organic, ceea ce inseamna că este mineralizat mai puţin, astfel nu poate fi spălat în apele freatice şi, totodată, se menţin mai multe substanţe nutritive în sol.

 

Bokashi (Compost EM)

fermentează
anaerob
finit în câteva săptămâni

 

Se formează la temperaturi scăzute.

Întoarcerea grămezii este necesară doar dacă se adaugă material nou, respectiv dacă materialul este prea uscat sau prea umed.

Finit după 6-8 săptămâni.

Capacitatea de germinare a diferitelor seminţe este suprimată prin procesul de fermentare.

Nu se formează mirosuri.

 

Compostul convenţional

 

cu pământ

aerob

durează mai mult

 

Din cauza dezvoltării temperaturilor ridicate, substanţele organice se oxidează.

De aceea este necesară întoarcerea grămezii mai des, iar o mulţime de elementele valoroase sunt eliminate în atmosferă.

Prin răscolirea grămezii apar mirosuri din cauza amoniacului.

Timpul de compostare este mai îndelungat.

 

 

Bokashi accelerează procesul de formare a compostului şi suprimă putregaiul.

Favorizează activitatea microbiană din sol şi imbunătăţeste starea fizică, chimică şi biologică a solului.Creşterea producţiei şi a calităţii recoltei, deoarece:

 

 • Sănătatea şi fertilitatea solului se îmbunătăţesc

 • Este susţinută formarea humusului (crearea complexului lut-humus)

 • Viaţa din sol se vitalizează – multe râme populează solul

 • Se măreşte capacitatea solului de depozitare a apei şi a elementelor nutritiv

 • Datorită încălzirii mai rapide a solului primăvara, vegetaţia începe mai devreme (solurile tratate cu EM sunt cu 3-4°C mai calde

 • Este stimulată formarea rădăcinilor

 • Se măreşte rezistenţa plantelor

 • Fructele se coc mai uniform

 • Plantele, respectiv fructele conţin mai mulţi antioxidanţi şi substanţe bioactive, cum sunt vitaminele

 • Se îmbunătăţeşte capacitatea de rezistenţă a culturilor în timpul depozitării

Producerea Compostului EM - Bokashi

Pentru producerea de Bokashi pot fi folosite toate deşeurile biogene: tărâte de grâu, pleavă, paie tocate, deşeuri de bucătărie şi gradină (excluzând carnea, pentru a nu atrage animalele), rumeguş, iarbă şi crengi mărunţite, frunze, gunoi de grajd (din grajdurile de vaci, porci, oi, capre, păsări şi cai) şi multe alte materiale organice. Deşeurile biogene din copaci sau tufe (conifere, rododendron) e nevoie să fie tratate separat.
 

1. Așezarea grămezii 

  

65% gunoi de grajd/bălegar biogen 

35% material de structură (de exemplu paie, așchii de lemn, rumeguș, frunze) 

100% grămadă cu ca. 35-40% umiditate 

  

La așezarea grămezii, materialul de compost va fi pulverizat în timpul procesului de amestecare cu o soluție EM de la 1:10 până la 1:100 (ca. 1 l EM-Activ/m²) a“ în funcție de umiditatea materialului folosit. Ulterior materialul tratat cu EM va fermenta fără alți pași de lucru. Produsul finit se va obtine, din primăvară până în toamnă, după 6-8 săptămâni și iarna (pentru grămezi mari) după 8-10 săptămâni. 

  

În cazul în care umiditatea materialului crește, va fi necesar să fie amestecat din nou. La fiecare proces nou de amestecare este necesar ca materialul de compost să fie pulverizat și apoi amestecat bine cu 0.1 l EM-Activ/m², pentru a evita formarea de mirosuri și de repornire a fermentației anaerobe. Per total ar trebui, ca până la așezarea grămezii finite, materialul de compost să conțină per m³ cel puțin 1 l EM Activ amestecat omogen în compoziție. 

 

2. Procesul de fermentație 

 

Odată ce grămada pentru compost a atins un nivel de umiditate de 35-40%, aceasta nu ar mai trebui întoarsă sau aerisită în vreun fel. Din primăvară până toamna, compostul va fi finit în 6-8 săptămâni, iar iarna (în cazul grămezilor mari) va fi nevoie de 8-10 săptămâni până se va obține compostul EM finit. 

 

În cazul în care se adaugă material nou, respectiv dacă este necesară plierea de material nou, va fi necesar -“ pentru a nu întrerupe fermentația - ca materialul deja tratat și amestecat să fie pulverizat cu 0.1 l EM-Activ (Ema) per m², iar materialul netratat cu 1 l EM-Activ per m². 

 

 

3. Împrăștierea compostului Bokashi 

 

Conținutul cu miros plăcut acid se împrăștie superficial și se încorporează, spre exemplu în culturile de câmp. După 2-4 săptămâni compostul Bokashi va forma un sol deosebit de nutritiv pentru flori, plante sau culturi de câmp. 

  

Datorită nivelului de ph acid a compostului Bokashi proaspăt, se poate planta sau însămânța chiar și după 1 săptămână după împrăștierea compostului. 

Puteți depozita pământ gata de utilizare, amestecând compost Bokashi cu pământ și depozitandu-l în grămezi. 

bottom of page